Hivos! 1968-2008. Een onvoltooide geschiedenis van hulp naar andersglobalisme

Met een budget van 100 miljoen euro in 2008 is Hivos al lang niet meer het kleinste jongetje in de klas van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Vanaf haar ontstaan in 1968 in het verzuilde Nederland heeft Hivos zich, soms noodgedwongen, geprofileerd als een eigenzinnige club, die het experiment niet schuwde en ruimte gaf aan bevlogen individuen met tegendraadse ideeën. In deze grondige journalistieke studie geven Frans Bieckmann en Ellen Lammers een zeer leesbare inkijk in het humanistische Hivos. In veertig jaar evolueerde Hivos van een hulporganisatie voor kansarmen in ontwikkelingslanden naar een eigentijdse netwerkorganisatie die streeft naar vrijheid, een pluriforme maatschappij en versterking van lokale en grensoverschrijdende sociale bewegingen in een sterk veranderende wereld.

Frans Bieckmann en Ellen Lammers zijn verbonden aan onderzoeksbureau Wereld in Woorden. Bieckmann is tevens hoofdredacteur van wetenschapstijdschrift The Broker. Van zijn hand verscheen in 2004 De wereld volgens prins Claus. Lammers promoveerde in 2006 cum laude op haar proefschrift War, Refuge and Self. Soldiers, Students and Artists in Kampala, Uganda.

Mets & Schilt, Amsterdam, 2008

Door | 2017-06-29T14:58:40+00:00 mei 29th, 2008|Categorieën: Boeken|0 Reacties

Geef een reactie